Inledningstexter till festivalerna

2004

Välkomna till Perspectives 2004!
”Festival for Creative Music”

Perspectives 2004 vill ge Västerås och Sverige en internationell festival med musik som lever och banar nya vägar – inom musiken och inom oss själva, en festival med kreativ musik, en festival med nya perspektiv.

Här ska publiken få möjlighet att uppleva den ljudande smältdegel där gränser upphävs och improvisationstraditioner möts. Här kommer ny teknik, nya förhållningssätt och nya sammansmältningar att få musikens ljudlandskap att växa och omfatta även det som i går kallades ”ljud” eller till och med ”oljud”.

Nutidens kreativa musik präglas av blandning, engagemang, experiment och vilja till förändring! Den vill motverka ”mainstreamets” avtrubbande inverkan.

Välkomna till fyra dagar, som är befriade från igenkännandets lättköpta trygghet – men som i stället vill öppna våra sinnen för det vi tidigare inte kunde höra, se och förstå.

Välkomna till en festival som gör verkligheten större och rikare!

Mats Gustafsson                                 Lennart Nilsson
Programansvarig                               producent

2007

Vår förra festival ”Perspectives 2004” blev en stor framgång, som väckte långt större uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt, än något annat kulturevenemang i Västerås´ historia. Nu vill vi ännu en gång, i festivalens form, visa upp några exempel på vad vi anser vara det mest spännande och kreativa inom den nutida musiken. Nedrivna genregränser, ny teknik och möten mellan olika traditioner låter oss höra det tidigare aldrig hörda och uppleva ljudlandskap som i går inte ens var tänkbara.
Vi vill presentera en musik som har verkningar långt utanför sig själv genom att öppna våra sinnen och göra vår verklighet större och rikare. Det här är en krävande musik, inte bara för sina utövare, utan också för lyssnaren. Men belöningen blir riklig, något långt mer än en avkopplande stund med behaglig underhållning.
Vi vill tacka de bidragsgivare som gjort det möjligt för oss att förverkliga denna ambition: Rikskonserter. Statens kulturråd, Västerås stads kultur- och fritidsnämnd, Västerås & Co, Landstinget Västmanland, Västmanlandsmusiken, Sparbanken Nya, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen framtidens kultur.
Men tyvärr finns det lokala beslutsfattare, i vårt land och ute i världen, för vilka den nya kreativa musiken inte ens existerar. Man satsar i stort sett bara på det sedan länge välbekanta och igenkända, det som invaggar oss i en lättköpt och falsk trygghet, det som håller verkligheten borta i stället för att ge oss redskap för att förstå och handskas med den. En del av den här musiken var säkert, i en annan tid och ett annat samhälle, t o m omskakande, men i dag är den tämligen beskedlig underhållning.
Den förra festivalen hade som motto ”Fight Global Stupidity”. Den här gången har vi anledning att välja ett motta, som tyvärr har tillämpning långt utanför musikens och kulturens domäner:

FIGHT LOCAL STUPIDITY!
Välkomna till ”Perspecives 2007”, det behagliga igenkännandets antites!

Lennart Nilsson, Mats Gustafsson

Invigning Perspectives. Foto: GunnarHolmberg

Invigning Perspectives. Foto: GunnarHolmberg

2009

Kära festivalbesökare!

Så är det då dags för den tredje Perspectives-festivalen för nutida, experimentell, improviserad musik. Vi vill visa att det finns en annan musik än den som dominerar i våra media och som föremål för makthavarnas generositet. Den här musiken utgör en spjutspets i utvecklingen, och ger oss på sikt nya instrument för att förstå och påverka en verklighet i förändring.

En stor del av denna nya musik har geografiskt sitt ursprung ganska långt ifrån oss. Vi har låtit den här festivalen domineras av den livaktiga och spännande japanska experimentscenen. Här finns en del som för en västerlänning kan förefalla överraskande, kanske någon gång direkt chockerande. Och det är just det vi vill: ruska om, få människor att uppleva att det finns något annat än det gamla vanliga och väl inkörda! Det behagliga igenkännandet står inte högt i kurs på våra festivaler. Överhuvudtaget vill den nya musiken visa att det kan vara annorlunda än det är. Även långt utanför musikens domäner.

Det etablerade samhället och majoriteten av dess makthavare ser helst att den här musiken inte finns. Den liksom stör ordningen. Det är mycket tryggare med det gamla vanliga, dvs ”den fina musiken” (= klassisk musik, i första hand äldre sådan) åt det fina folket och så lite Carola åt populasen! Den politik man bedriver visar tydligt detta.

Men ändå fortsätter vi. Och det är ju inte särskilt begåvat. Ja, kan man överhuvudtaget vara så mycket dummare? Vi bedriver med våra festivaler en heroisk men hopplös kamp mot just den mänskliga dumheten. Vår första festival 2004 hade som slogan ”Fight Global Stupidity!”. I nästa festival 2007 snävade vi in perspektivet till ”Fight Local Stupidity!” Vi har inte, på vare sig det globala eller det lokala planet nått någon som helst framgång. Därför har en, i och för sig pinsam, insikt så långsamt smugit sig på: dummast av alla är vi själva! Just genom att vi fortsätter festivalarbetet och, i förlängningen, den redan från början förlorade kampen mot världsalltets kanske mäktigaste kraft, dumheten.
Därför har vi den här gången valt som slogan:
                                      FIGHT (Y)OUR STUPIDITY!
Den i vårt tycke finurliga parentesen markerar vår åsikt att när vi ändå håller på kan vi vidga perspektivet en aning till att överhuvudtaget omfatta den enskilda människans dumhet. För alldeles ensamma är vi ju inte.
Men nu, kära med-dummerjönsar, struntar vi, åtminstone tillfälligt, i allt det här, och ser till att få tre härliga och festliga dagar tillsammans, där vi bara kan frossa i sinnes- och själsutvidgande ljud och oljud. Låt oss åtminstone irritera MAKTEN och få denna att känna ett visst OBEHAG!

Välkomna till Perspectives 2009!

Mats Gustafsson                          Lennart Nilsson
curator                                           producer