Musik


Artister jag tagit till Västerås
Pressklipp och andra omdömen om Perspectivesfestivalerna
En eftersläpande musikpolitik
Brev till Västerås stads kultur- idrotts- och fritidsnämnd samt dess stab i samband med redovisningen av festivalen Perspectives 2009
Perspectives 2004 – förberedelsearbetet
Svenska Jazzakademien
Inledningstexter till festivalerna
Behöver musiken filosofi?
Om improvisation

Ljud – musik – improvisation
Om musikens värde
Music is not a mirror, it is a hammer